Escuela De Arte Y Superior De Diseno, Vic

L'Escola d'Art de Vic imparteix des del curs 1997-1998 la modalitat de Batxillerat Artístic. L'experiència del Centre com a antiga Escola d'Arts i Oficis des de 1980, li atorguen una infraestructura de tallers i professorat idonis per a una opció de batxillerat bàsicament orientada a les arts plàstiques i el disseny.

En aquest sentit els alumnes cursen íntegrament totes les matèries de modalitat al llarg dels dos cursos, tal com s'especifica en l´apartat curricular. Els objectius generals d'aquests estudis busquen vetllar per l'equilibri entre els coneixements tècnics i humanístics, potenciar la capacitat crítica i l'autonomia de treball de l'alumne i despertar i fomentar la seva vessant creativa.

Els principis pedagògics que l'Escola desenvolupa s'orienten a:
Potenciar la sensibilitat i l'interès envers els camps artístics tant des d'un punt de vista pràctic com conceptual.

Fomentar la capacitat d'observació i percepció com a eina clau per a la captació de l´entorn a través dels sentits.

Desenvolupar l'adquisició d'una hàbits de treball, ta... [ Read All ]

Vic

Spain

Address:
Rbla. Sant Domènec, 24
(BCN) 08500
Phone: 93 885 4851
Fax: 93 883 3729
Website: http://eartvic.xtec.es/~e


College Photos (10)

Click on the images to enlargeSample Student Art Work (10)

Click on the images to enlargeLocation and Getting there

Escola d'Art de Vic
Rbla. Sant Domènec, 24
Vic (BCN) 08500

Tel: 93 885 4851
Fax: 93 883 3729

Email: eartvic@xtec.net