30th anniversary
Saatchi Store
School Visits
Dealers and Galleries Home REGISTER TO DISPLAY YOUR GALLERY'S PROFILE EDIT YOUR GALLERY'S PROFILE

Sample Gallery/Dealer Art Work - NEW PAINGTING OF CODOGALLERY

SAC PHONG
Click on the image to go back to the profile page

Artist: TRAN TUAN LONG
Created On: 2010
Image Medium: LACQUER
Image Dimensions: 100 X 188CM
Art work Description:
TÁC PHẨM ĐÃ TRƯNG BÀY TẠI TRIEN LÃM MỸ THUẬT 1000 NAM THANG LONG HA NOI 2010,Ở GIŨA LÀ BIỂU TƯỢNG QUÔC TỬ GIÁM,TIẾP ĐẾN LÀ CÁC BIA TIẾN SỸ TRONG QUỐC TỬ GIÁM,HAI BÊN LÀ SẮC PHONG CỦA VUA HÙNG VƯƠNG ĐỜI THỨ III (CHIẾU BAN THƯỞNG CỦA VUA HUNG ĐỜITHỨ III)IN TREN NỀN LÀ HÌNH RỒNG ĐỜI LÝ

6 art work(s) found for NEW PAINGTING OF CODOGALLERY
Showing art work 1
Next »


« back to dealers and galleries home page