Saatchi Store
Education Programme
Saatchi Magazine
Dealers and Galleries Home REGISTER TO DISPLAY YOUR GALLERY'S PROFILE EDIT YOUR GALLERY'S PROFILE

Previous Exhibitions - Long March Space

Impossible is Nothing
Xu Zhen Solo Exhibition
November 1 - Decemeber 31, 2008

X – Blind Spot
Yang Shaobin Solo Exhibition
Sept 4 - Oct 18,2009

Mothers!!!
Lin Tianmiao Solo Exhibition
July 26 - August 24, 2008

Building Code Violations II
Group Exhibition
March 1 – April 4, 2008

Archeology of Memory
Qiu Zhijie Solo Exhibition
July 7 –August 12, 2007

NONO - Self-curated Exhibition of latest artworks by 11 individual artists
April 22 - June 17, 2007
‘Building Code Violations II’
Participating artists: Chen Chieh-jen, Chen Jie, Chen Qiulin, He’An, Hong Hao, Huang Kuan+Wei Xuebing, Huang Kui, Hu Liu, Ingeborg Lüscher, Jiang Zhi, Jin Feng, Soni Kum, Li Chuan, Li Yong, Lisa Norton, Liu Wei, Qin Ga, Qiu Zhijie, Shao Yi, Shen Xiaomin, Shen Ye, Su Zhongqiu, Tang Maohong, Tang Yi, Wang Yigang, Wei Bingqiang, Xiao Xiong, Xu Zhen, Yang Guangnan, Yang Zhenzhong, Yu Ji, Zhang Ding, Zhang Liaoyuan, Zhang Qing, Zhou Xiaohu, Zhu Yu, The Contractors

2008.4.12 – 2008.6.16
‘Focus – Works on Paper’, Lin Tianmiao Solo Exhibition

2008.5.13 – 2008.6.4
’86 Divinity Figures’, Zhan Wang Solo Exhibition

2008.5.18 – 2008.11
Long March Capital III
Participating artists:
Shao Yinong + Mu Chen, Liu Wei, Zhan Wang, Yang Shaobin, Zhang Hui, Yu Hong, Qiu Zhijie, Guo Fengyi, Jiang Jie, Hong Hao, Zhang Qing, Zhang Ding, Wang Gongxin, Miao Xiaochun, Chen Qiulin, Lin Tianmiao, He Jinwei, Chen Jie, Dong Jun, Chen Shaofeng, Yang Zhengzhong, Kan Xuan, Jiang Zhi, Zhou Xiaohu.

2008.6.14 – 2008.7.11
‘Iron Curtain’, Xiao Xiong Solo Exhibition

Back to dealer/gallery profile