Saatchi Store
Education Programme
Saatchi Magazine
Dealers and Galleries Home REGISTER TO DISPLAY YOUR GALLERY'S PROFILE EDIT YOUR GALLERY'S PROFILE

Previous Exhibitions - Contemporary By Angela Li

ART HK 10 : Hong Kong International Art Fair
Artist: Gallery Artists
Venue: HKCEC
27-30.05.2010

Desire For Anima - Yigal Ozeri Solo Exhibitioin
Artist: Yigal Ozeri
Venue: Gallery
25.05.2010- 27.06.2010
Fabrication - Shi Jindian Solo Exhibition
Artists:Shi Jindian
Venue: Gallery
10.09.2010- 31.10.2010

Havent You Heard?
Artists of the 80s Contemporary Art Group Show
Artist: Gao Mingyan,Joseph de Jera,Li Tin Lun Otto,Ikumi Nagasawa,Nam Hyojun,Wong Chun Hei,Xu Di,Zhao Renhui,Zhou Yilun
Venue: Gallery
11.03.2010- 11.04.2010


The 2009 Sovereign Asian Art Prize Finalists Exhibition
Artist: Chen Jiagang
Venue: The Rotunda, Exchange Square, Hong Kong
19.01.2010- 23.01.2010

'I am rich!'
Artists: Chen Wenling, Liao Yibai, Wang Xu, Xia Yu, Yang Tiejun, Zhang Qikai
Curator: Fang Lei
18 Nov 2009- 10 Jan 2010

'Smog City'
Artist: Chen Jiagang
19 Sep 2009- 31 Oct 2009

ART HK 09 : Hong Kong International Art Fair
13-17.05.2009
Venue: HKCEC


'Twinkle Twinkle Red Star'
Artists: Chen Jiagang, Chow Yunfat, Hong Hao, Liao Yibai, Liu Zhizhi, Peng Hungchih, Sui Jianguo, Wang Yiqiong, Xu Bing, Yan Lei
Curator: Fang Lei
4 April 2009- 20 May 2009

'Wang Yiqiong: I want to tell you she's my girlfriend'
Artist: Wang Yiqiong
6 February 2009- 15 March 2009

'A Curse: Oil painting x Lithograph'
Artist: Wang Yiqiong
Curator: Li Xianting
14 November 2008- 11 Decemeber 2008

'+-'
Artist: Peng Di
Curator: Sun Zhenhua
18 October, 2008- 13 November, 2008

'The Chinese Way'
Artist: Huang Hancheng
13 September, 2008- 15 October, 2008

'Smog From Our History- Photographs from the Third Front Series'
Arist: Chen Jiagang
4 April- 12 May, 2008

'Factory 215'
Artist: Liao Yibai
17 May-25 June, 2008

'The Mini World of Luo Zhenhong'
Artist: Luo Zhenhong
28 June-4 August, 2008

'Muted'
Artist: Xu Haidong
6 August 2008- 9 September, 2008

'The Chinese Way'
Artist: Huang Hancheng
13 September 2008- 15 October 2008


Back to dealer/gallery profile