Saatchi Store
Education Programme
Saatchi Magazine
Dealers and Galleries Home REGISTER TO DISPLAY YOUR GALLERY'S PROFILE EDIT YOUR GALLERY'S PROFILE

Artists Represented - Kyiv Art

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

a
Antonova Yana (works: 16)

b
Balykov Yuriy (works: 2)

d
Doroshenko Alexandr (works: 7)

e
Eshaliev Eldar (works: 5)

f
Filatov Vladimir (works: 4)
Figol Andrey (works: 3)

g
Galdetskaya Svetlana (works: 10)
Gurin Vasily Ivanovich (works: 4)
Geyko Marko (works: 7)
Goloyad Bogdan (works: 17)
Golchanskiy Sergey (works: 16)
Grosh Valentina (works: 17)
Grinyuk Leontiy (works: 1)

k
Kovtonyuk Ivan (works: 9)
Kononenko Nikolay (works: 15)
Kovtun Viktor (works: 4)
Kyzenko Nestor (works: 3)

l
Luzik Viktor (works: 21)
Leus Elena (works: 1)

m
Maklok Viktor (works: 3)
Magro Petr (works: 1)

n
Nikolaev Mykhail (works: 8)

p
Polyakov Alexey (works: 7)
Parfeniouk Gennadiy (works: 5)

s
Semyonova Tatyana (works: 17)
Smirnov Valentin (works: 35)
Spornikov Boris (works: 11)
Soroka Arkadiy (works: 1)
Sochenko Marina (works: 11)
Shevchenko Tat'yana (works: 17)

t
Tarasenko Vladimir (works: 15)
Tytenko Panas (works: 12)

v
Vyntaev Yuriy (works: 9)

w
Wasyanovych Oleg (works: 7)

y
Yablonskaya Helen (works: 1)

z
Zorko Anatoliy (works: 3)


Back to dealer/gallery profile