BREAKING THE ICE: MOSCOW ART, 1960-80s

21 Nov 2012 - 28 Mar 2013Grisha Bruskin
Eric Bulatov
Francisco Infante
Ilya Kabakov
Vitaly Komar and Alexander Melamid
Alexander Kosolapov
Dmitry Krasnopevtsev
Lydia Masterkova
Vladimir Nemukhin
Boris Orlov
Dmitry Plavinsky
Viktor Pivovarov
Dmitry Prigov
Oscar Rabin
Mikhail Roginsky
Evgeny Rukhin
Leonid Sokov
Oleg Tselkov
Oleg Vassilev
Vladimir Veisberg
Yury Zlotnikov

PRESENTED BY:
TSUKANOV FAMILY FOUNDATION
SPONSORED BY:
      

OPENING HOURS


SAATCHI GALLERY IS CLOSED UNTIL FURTHER NOTICE

Saatchi Gallery Map Duke of York's HQ
King's Road
London
SW3 4RY
More information...
Gallery Cafe
The Saatchi Gallery Bar & Brasserie
30 Years of Exhibitions: Click to View

ARTISTS A-Z

A to Z list of artists in Saatchi Gallery exhibitions:


shop online

Be@rbrick no.4 Keith Haring Set of two figures
£125
Be@rbrick no.4 Keith Haring Set of two figures

Be@rbrick no.4 Keith Haring Set of two figuresLobottymed T-Shirt Gesamtkunstwerk: New Art from GermanyThe Elements by PAKALDaily Paint (No. 29) by Helen Bur