BREAKING THE ICE: MOSCOW ART, 1960-80s

21 Nov 2012 - 28 Mar 2013Grisha Bruskin
Eric Bulatov
Francisco Infante
Ilya Kabakov
Vitaly Komar and Alexander Melamid
Alexander Kosolapov
Dmitry Krasnopevtsev
Lydia Masterkova
Vladimir Nemukhin
Boris Orlov
Dmitry Plavinsky
Viktor Pivovarov
Dmitry Prigov
Oscar Rabin
Mikhail Roginsky
Evgeny Rukhin
Leonid Sokov
Oleg Tselkov
Oleg Vassilev
Vladimir Veisberg
Yury Zlotnikov

PRESENTED BY:
TSUKANOV FAMILY FOUNDATION
SPONSORED BY:
      

OPENING HOURS


SAATCHI GALLERY IS CLOSED UNTIL FURTHER NOTICE

Saatchi Gallery Map Duke of York's HQ
King's Road
London
SW3 4RY
More information...
Gallery Cafe
The Saatchi Gallery Bar & Brasserie
30 Years of Exhibitions: Click to View

ARTISTS A-Z

A to Z list of artists in Saatchi Gallery exhibitions:


shop online

In With The Herd by JOE WEBB
£1495
In With The Herd by JOE WEBB

In With The Herd by JOE WEBB Blanche by ALODaily Paint (No. 15) by Helen BurBowie Red T-Shirt by ZABOU (Women's) Nodale No.2 by MILDRED PALMER