Sergey Shekhovtsov

Freshness

|
Freshness
Sergey Shekhovtsov
Freshness
2003
Colour foam
200 x 120 x 50 cm

   
 


close window

© All rights reserved - Saatchi Gallery