Sergey Shekhovtsov

Singer

|
Singer
Sergey Shekhovtsov
Singer
2003
Foam, acrylic
250 x 300 x 80 cm

   
 


close window

© All rights reserved - Saatchi Gallery